Skład Zarządu

1. Maria Rapacka Prezes Zarządu
2. Halina Pyszko Wiceprezes Zarządu
3. Ewa Dasiewicz Wiceprezes Zarządu
4. Wanda Jasrzębowska Sekretarz
5. Teresa Mielczarek Skarbnik
6.Teresa Olszewska Członek Zarządu
7. Magdalena Rybak Członek Zarządu

Dodane dnia: 09.06. 2021 r.
Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku