Archiwum

16 X 2006 r. powstanie Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

18 członków założycieli, na podst. art.9 z dn. 7.04.1989 r. Ustawy o stowarzyszeniach powołało NUTW "Młodzi Duchem". Opracowano i uchwalono statut, wybrano komitet założycielski, na czele z p. Ryszardem Kumelskim, który został prezesem Stowarzyszenia.

22.02 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne NUTW , na którym wybrano władze. I tak prezesem stowarzyszenia został Ryszard Kumelski, wiceprezesem Henryka Andryszczyk.

RyszardKumelski
Ryszard Kumelski

14 marca 2008 r. miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego NUTW z udziałem władz miasta i powiatu. Uroczyste "Gaudeamus igitur" w wykonaniu nidzickiego chóru Collegium Castellanum wybrzmiało w nidzickim zamku. Wykład inauguracyjny "Parlamentaryzm wczoraj i dziś" wygłosił dr Andrzej Kopytko, prodziekan Wydz. Humanistycznego UWM. W tym dniu podpisano też umowy o współpracy:
- z Wydz. Humanistycznym UWM
- z burmistrzem Nidzicy, który udostępnił 2 pomieszczenia: na biuro i salę do nauki języków obcych.
- ze starostą o bezpłatnym korzystaniu z sali gimnastycznej LO
- z dyrektorem MOPS , o możliwości odbywania zajęć i zebrań w świetlicy ośrodka
- z dyrektorem NOK, o udostępnieniu sal do realizacji zadań programowych.
- z ZOOKSiT
- z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną.

W skład pierwszego zarządu stowarzyszenia weszli:
 • Ryszard Kumelski - prezes
 • Henryka Andryszczyk
 • Jadwiga Łodziewska
 • Jadwiga Zacharek
 • Stanisław Czyżyk
W X 2009 r. wybrano nowy zarząd w składzie:
 • Stanisław Wiatrowski - prezes
 • Ryszard Kumelski
 • Krystyna Brzuzy
 • Wanda Jastrzębowska
 • Jerzy Grabowski
w 2011 r. wybór nowych władz stowarzyszenia
 • Stanisław Wiatrowski - prezes
 • Teresa Mielczarek
 • Teresa Pel
 • Barbara Przybyszewska
 • Irena Mamińska
W 2013 r. wybrano kolejny zarząd:
 • Stanisław Wiatrowski - prezes
 • Zdzisław Tański - wiceprezes
 • Lucyna Denis - sekretarz
 • Teresa Mielczarek
 • Elżbieta Cichocka
 • Jadwiga Głowacka
 • Bożena Busz
 • Teresa Pel
 • Jadwiga Leśniewska
W sierpniu 2016 r. z żalem pożegnaliśmy naszego prezesa i kolegę
p. Stanisława Wiatrowskiego.
Nowym prezesem została Maria Rapacka, a wiceprezesem Halina Pyszko

W 2017 r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie:

 • Maria Rapacka - prezes
 • Halina Pyszko - wiceprezes
 • Elżbieta Cichocka - wiceprezes
 • Małgorzata Gorczyńska - sekretarz
 • Teresa Mielczarek - skarbnik
 • Elżbieta Wojciechowska - członek
 • Krystyna Brzuzy - członek
30 czerwca 2020 r. nastąpiła zmiana - funkcję sekretarza objęła Ewa Kunicka i Zarząd działał w składzie:
 • Maria Rapacka - prezes
 • Halina Pyszko - wiceprezes
 • Elżbieta Cichocka - wiceprezes
 • Ewa Kunicka - sekretarz
 • Teresa Mielczarek - skarbnik
 • Elżbieta Wojciechowska - członek
 • Krystyna Brzuzy - członek
kolejny Zarząd NUTW został wybrany 08 czerwca 2021 r. w składzie :

 • Maria Rapacka - prezes
 • Halina Pyszko - wiceprezes
 • Ewa Dasiewicz - wiceprezes
 • Wanda Jastrzębowska - sekretarz
 • Teresa Mielczarek - skarbnik
 • Teresa Olszewska - członek zarządu
 • Magdalenaa Rybak - członek zarządu


Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku: nutw@nidzica.pl