Nidzicki uniwersytet trzeciego wieku "Młodzi duchem" powstał w 2007 roku.
Głównym celem działalności jest aktywizacja i integracja seniorów w społeczności lokalnej poprzez:

(22kB)  organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji,
      szkoleń,dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych.

(22kB)  spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku
     nidzickim, regionalnie, w Polsce i na świecie,

(22kB)  rehabilitację zdrowotną,

(22kB)  naukę języków obcych

(22kB)  aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,

(22kB)  działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez
      specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,

(22kB)  współdziałanie i wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach na rzecz
      współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których
      cele są wspólne,

(22kB)  prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,

(22kB)  prowadzenie działalności dobroczynnej,
Dodane dnia: 21.09.2012
Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku