RODO
Informacje na temat ochrony danych osobowych - pokaż więcej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pokaż więcejOGŁOSZENIA

Zarząd NUTW Młodzi Duchem informuje, że od sierpnia 2020r. odbywają się następujące zajęcia w małych grupach:
  • zajęcia taneczne grupy "Dancing babki"
  • zajęcia wokalne grupy "Być razem"
  • zajęcia nauki języka angielskiego
  • zajęcia w grupie poetyckiej
  • ćwiczenia rehabilitacyjne w sali gimnastycznej
  • zajęcia grupy historycznej
  • realizowany jest projekt "Żyj długo i zdrowo"
W każdą środę pełnione są dyżury członków zarządu w biurze NUTW, podczas których można opłacać składki oraz załatwiać różne sprawy związane z działalnością statutową stowarzyszenia.

Ponadto od października rozpoczną się zajęcia teatralne grupy "Za młodzi na sen".

Po zakończeniu realizacji projektu rozpoczniemy cotygodniowe spacery oraz rajdy rowerowe.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią oraz trudności lokalowe, niemożliwe jest prowadzenie wykładów i zebrań ogólnych dla wszystkich słuchaczy. Zostaną one wznowione niezwłocznie po zniesieniu obostrzeń.

Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i życzenia dobrego zdrowia.

Zarząd NUTW


Dwa razy w miesiącu, co drugi czwartek odbywają się spotkania poetyckie grupy słuchaczy NUTW.
Pomysłodawcą i liderem grupy jest Janek Bartkowski. Konwencja spotkań jest bardzo ciekawa. Każde spotkanie przygotowuje inna osoba. Przedstawia swojego ulubionego poetę i jego wiersze lub tematycznie wybiera wiersze różnych poetów.
Zapraszamy chętnych do udziału w tych spotkaniach.Przypominamy, że składki członkowskie za 2020r. wynoszą 7 zł za m-c, to jest 70 zł rocznie. Od stycznia 2021r. 8 zł za m-c to znaczy 80 zł za rok.
Można je wpłacać na dyżurach w biurze stowarzyszenia w ratuszu w każdą środę w godz. 11.00-12.30 lub na wskazane poniżej konto.

Bank Spółdzielczy w Nidzicy
89 8834 0009 2001 0005 2054 0001

Zarząd NUTWInauguracja roku akademickiego 2020/2021 - odwołana

W związku z komunikatem Starosty Nidzickiego na temat pandemii informuję, że uroczystość inauguracji roku akademickiego planowana na dzień 22 września zostaje odwołana. Wszystkie zajęcia w małych grupach z zachowaniem środków ostrożności odbywają się normalnie zgodnie planem. Wszystkie sprawy można załatwiać podczas dyżurów członków zarządu w każdą środę w godzinach 11.00 - 12.30. .

Zarząd NUTW


Od środy 23 września wznowione zostają dyżury członków zarządu w biurze stowarzyszenia. Odbywać się one będą w każdą środę od godziny 11.00-12.30. Przypominamy, że należy uiścić składki zaległe i bieżące. Do końca tego roku składka wynosi 7 zł miesięcznie tj. 70 zł za cały rok akademicki. Od 1 stycznia 2021r. składka wynosić będzie 8 zł miesięcznie, czyli 80 zł za cały rok akademicki.

Zarząd NUTW


22 września o godz. 17.00 inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Zarząd Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Młodzi Duchem" informuje, że w dniu 22 września o godz. 17.00 w kinie Wenus odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2020/2021.
Wykład inauguracyjny wygłosi Pan Tadeusz Danielczyk. Zapraszamy serdecznie słuchaczy.

Należy zachować się stosownie do wszelkich wytycznych Inspekcji Sanitarnej, to znaczy zachować dystans między osobami i mieć usta i nos zasłonięte maseczką lub przyłbicą.


W dniu 5 września 2020 r. miała być zorganizowana wycieczka statkiem po trasie Buczyniec - Elbląg.
Ze względu na szybko rozwijającą się pandemię koronawirusa, wycieczka jest odwołana..

Organizatorka - Władysława Zagrobska

W dniu 30 czerwca o godz. 17.00 w kinie "Wenus" przy ul. Kościuszki 42 odbyło się Walne Zebranie Członków.


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Młodzi Duchem" na dzień 30 czerwca 2020r.

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór sekretarza i przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Członków.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7.Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01 2019r. do 31.12.2019r.
oraz bilansu i rachunku zysków i strat za 2019r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9.Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a ) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019r. i udzielenia absolutorium zarządowi,
b) zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2019r,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
d) zatwierdzenia uzupełnienia składu zarządu o nową sekretarz,
e) nie podnoszenia sładek członkowskich w 2020r.,
f) o zmianie adresu siedziby NUTW
12. Wolne wnioski.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14 .Zakończenie obrad.

za Zarząd : prezes - Maria Rapacka"Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową".

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego ,
dyżury w biurze NUTW nie będą pełnione aż do odwołania.

Odwołuje się także wszystkie zajęcia:
lektoraty, próby, wyjazdy na basen, gimnastykę itp.Wiadomość od Halinki Pyszko

Jak wcześniej obiecałam przedstawiam szczegóły projektu "Żyć długo i zdrowo".

Główny cel projektu, to - zapobiegać, nie leczyć. Cel ten zamierzamy osiągać małymi kroczkami poprzez:

- organizowanie w grupie maksimum 10 osobowej spacerów (również z kijkami) do lasu, na łąki i pola,
- organizowanie 2 może 3 wykładów na temat zdrowego odżywiania,
- zorganizowanie warsztatów ziołolecznictwa,
- zorganizowanie 3 wizyt w Rajskim Ogrodzie w Kamionce.

W ramach realizacji projektu zamierzamy:

* zorganizować w grupie maksimum 10 osobowej kilka spacerów (również z kijkami) do lasu, na łąki i pola, gdzie będziemy zbierać zioła i wszelkie rośliny lecznicze, a następnie część z nich suszyć na herbatki ziołowe, z części będziemy robić nalewki oraz oleje ziołowe.
Specyfiki głównie posłużą podniesieniu odporności seniorów, aby zapobiegać przeziębieniom czy spadkom odporności, a przez to powodować zagrożenia zarażeniem wirusem COVID.
Zdrowie zarówno fizyczne jak psychiczne seniorów ma duże znaczenie w życiu rodziny. Dziadkowie i babcie wspierają swoje dzieci zarówno wiedzą, doświadczeniem, ale też praktycznie. W czasie pandemii, kiedy rodzice pracują, szkoły, przedszkola i żłobki są nieczynne, oni zajmują się wnuczętami, pomagają odrabiać lekcje, czy organizują zajęcia dla maluchów. Warunek jest jeden - muszą być zdrowi.

Grupa zostanie wyposażona w kijki do nording walking oraz przyłbice i rękawice jednorazowe ochronne.

* zorganizowanie 3 wykładów na temat zdrowego odżywiania. Układ pokarmowy człowieka, to drugi mózg - ważny, a może ważniejszy od mózgu w głowie. Dlatego sposób odżywiania w starszym wieku ma kolosalne znaczenie i wpływ na zdrowie osób starszych. Reklamy telewizyjne, prasowe wtłaczają, wręcz nakazują seniorom zażywanie różnej maści specyfików, leków, generyków, suplementów diety. Niestety nie służy to zdrowiu, a opróżnia skromne portfele emerytów. Wykład na temat zdrowego, naturalnego sposobu odżywiania się osób starszych ma na celu uświadomienie tej grupy społecznej i pokazanie korzyści dla zdrowia płynące z tego oraz zagrożenie jakie stanowi niezdrowy styl życia i nieodpowiednia dieta.

* zorganizowanie 3 wizyt w Rajskim Ogrodzie w Kamionce - zabiegi apiterapii, warsztaty n.t. zdrowego stylu życia.


Biuro NUTW

UWAGA! Ulegają zmianie godziny dyżurów w biurze NUTW.

Od 18 marca członkowie zarządu NUTW pełnią dyżury w każdą środę
w godz. 11.00-12.00.


Plan pracy NUTW na 2020 r.

* Cykliczne, comiesięczne zebrania odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w ratuszu o godz. 17:00.

* styczeń

07.01 - Spotkanie ogólne i wykład "Bezpieczny senior - bezpieczeństwo w sieci"
04.01 - Cykliczne zimowe rajdy piesze
19.01 - Wyjazd do teatru do Olsztyna "Dulscy - tragifarsa komiczna".
21.01 - Dzień Babci i Dziadka. Podsumowanie roku 2019.

* luty

04.02. - Zebranie ogólne i wykład mgr Anny Szypulskiej - "Udar mózgu, czynniki ryzyka, objawy". Ratusz g.17.00
18.02. - Zebranie ogólne i wykład dr hab. Tomasza Modzelewskiego " Protokół dyplomatyczny i savoir vivre" cz.2, UWM. Ratusz godz. 17:00
25.02. - Zabawa integracyjna "Tłusty czwartek". Restauracja pod zamkiem


* marzec:

03.03. - Dzień Kobiet - spotkanie integracyjne. Ratusz godz. 17:00
17.03. - Zebranie ogólne i wykład Pani Jolanty Szwalbe "Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu maj". Ratusz godz.17:00


* kwiecień:

07.04. - Zebranie ogólne i wykład - "IPN historia". Ratusz g.17.00
21.04. - Zebranie ogólne. Wykład - "Rak szyjki macicy". Ratusz - duża sala konferencyjna g.17.00
23.04. - Praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce (wolontariat). Wyjazd spod ratusza g.10.00


* maj:

05.05. - Walne zebranie członków. Ratusz g.17.00
09.05. - III Nidzicka Senioriada Sportowo-Rekreacyjna. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
? - Praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce (wolontariat). Wyjazd spod ratusza g.10.00
19 i 20.05. - II Sąsiedzkie Forum Seniora - 2 dni. Źródlana Wioska w Łynie


* czerwiec:

? - Praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce (wolontariat). Wyjazd spod ratusza g.10.00
16.06. -Zakończenie roku akademickiego


* lipiec, sierpień:

? - Letnia ARTakcja - park nad jeziorkiem.
? - Parada seniorów w Warszawie


* wrzesień:

22.09. - Inauguracja roku akademickiego i wykład.
? - Praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce (wolontariat). Wyjazd spod ratusza g.10.00ZAJĘCIA STAŁE:

* poniedziałki:

- jęz. francuski, lektor Dorota Ściślewska, lider grupy - Ewa Dasiewicz,
tel. 604 979 079

- gimnastyka , prowadząca - Maria Rapacka, lider grupy -
Ewa Dasiewicz, (sala gimnast. LO, pn. godz. 18:00, czw. godz.18:10 )

- wyjazdy na basen - co drugi poniedziałek, liderka grupy Teresa Olszewska

- zajęcia gimnastyczne na hali sportowej w poniedz. i czwartki ( sala MOSiR)

* wtorki:

- ....

- jęz. angielski grupa zaawansowana - lektor I. Kacprzyńska, lider grupy - Dorota Smolińska, zajęcia w ratuszu o g.12:00

* środy:

- jęz. angielski grupa początkująca - lektor I. Kacprzyńska, lider grupy - Janina Skwarska, ratusz g.11:00

- jęz. niemiecki - lektor - Emilia Brzozowska, lider grupy - Jadwiga Jaszczuk,
tel. 880-515-183, ratusz g. 15:45

- zajęcia taneczne - prowadzi Marzena Borkowska - Passe Dance Studio, g. 17:00 lider - Barbara Staszewska

* czwartki:

- spotkania chóru - lider Jadwiga Głowacka, tel. 502 712 265, -sala w ratuszu, godz.17:00,
instruktor Marcin Bąkowski

- spotkanie z historią, każdy pierwszy czwartek miesiąca
prowadzący - mgr Tadeusz Danielczyk, lider grupy - Lucyna Denis

- gimnastyka - godz. 18:00, sala gimnastyczna LO

* piątki:

- zajęcia teatralne lider - Halina Pyszko,
instruktor - Marzena Borkowska, próby g. 16:00 w Passe Dance Studio

- kulinaria - MOPS, godz.11:00, liderki: Teresa Pel i Władysława Zagrobska.
- co drugi tydzień zajęcia grupy z każdą z liderek .

* soboty:

- sobotnie rajdy piesze - od listopada do kwietnia . Długość trasy, godzina i
miejsce wymarszu będą podawane na tydzień wcześniej.

- wycieczki rowerowe - od kwietnia ( terminy i trasy będą podawane na tydzień przed) - lider Jan Bartkowski


............................UWAGA .........................

Planujemy utworzenie sekcji sportowej (proponowane konkurencje to: strzelanie z łuku, rzuty do tarczy, bule, brydż towarzyski, tenis stołowy, szachy ). Oczekujemy na propozycje jeszcze innych konkurencji i zgłaszanie się osób chętnych do lidera grupy Grzegorza Busza.

Planujemy również utworzenie klubu dyskusyjnego - chętni mogą się zgłaszać do zarządu.dodano 25.01.2020 r.

Działo się w Garncarskiej Wiosce

07.05. z okazji imprezy pod hasłem "Pamiętajmy o ogrodach" grupa słuchaczy NUTW uczestniczyła w wielu atrakcjach przygotowanych przez Fundację Nida:
- podziwialiśmy wystawę ogrodniczą i oranżerię
- wzięliśmy udział w prezentacji parzenia różnych rodzajów herbat
- obejrzeliśmy filmy o tematyce przyrodniczej.
Kol. Lucyna Denis i kol. Zdzisław Tański odebrali z fundacji "Działaj lokalnie" grant (2550 zł) na realizację projektu "Dzieci lubią bajki, babcie lubią dzieci".
Bardzo przyjemne było też spotkanie ze słuchaczami UTW z Morąga, których zapoznaliśmy z naszymi osiągnięciami i podarowaliśmy im album o Nidzicy i jej okolicach.
Największą atrakcją tego spotkania był występ kabaretu NUTW "Za młodzi na sen", który działa pod patronatem NOK. Nasi artyści przedstawili skecz "U lekarza". Występ był bardzo udany, przyjęty owacjami na stojąco.

- (fototorelacja z wydarzeń w "galerii")


Dyżury członków Zarządu NUTW - w każdą środę od godz.1300 do 1400
w biurze NUTW w ratuszu

PROGRAM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
1/ Lektoraty językowe

     -język francuski - poniedziałek, godz.15:00 - sala nr 18 w LO

     -język niemiecki - wtorek, godz.15:15 - sala nr 18 w LO

     -język angielski - środa, godz.14:30 - sala nr 18 w LO

2/ Zajęcia ruchowe (aerobic)

    -poniedziałek i czwartek godz.1800 w sali gimnastycznej LO

3/ Spotkania grup zainteresowań w czwartki, i tak:

    -1-szy wtorek miesiąca - historia - MOPS, godz. 11:00

4/ Zajęcia grupy kulinarnej -w piątki o gdz.1100

    - w MOPS (lider grupy Ela Cichocka)


Ponadto będą organizowane zbiorowe wyjazdy na basen (Lider grupy Ryszard Kumelski), a także imprezy kulturalno-integracyjne według odrębnych ustaleń.

Zapraszamy słuchaczy do udziału w proponowanych przez Zarząd formach działania, a także zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie dalszych usprawnień.

Dodane dnia: 20 października 2015Oto nowe przepisy kulinarne:

- Zapiekanka z chlebem
- Zapiekanka z ziemniakami

Dodane dnia: 18 maja 2013


I kolejne smakowitości:

- Rizotto z kurczakiem

Dodane dnia: 17 kwietnia 2013


Oto nowy przepis kulinarny:

- Rolada ziemiaczana

Dodane dnia: 10 kwietnia 2013


Oto inne przepisy kulinarne naszych słuchaczy. Sprawdzone i bardzo smaczne potrawy.

- Oponki serowe
- Galantyna z kurczaka

Dodane dnia: 06 marca 2013

Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku