Skład Zarządu

1. Maria Rapacka Prezes Zarządu
2. Halina Pyszko Wiceprezes Zarządu
3. Elżbieta Cichocka Wiceprezes Zarządu
4. Ewa Kunicka Sekretarz
5. Teresa Mielczarek Skarbnik
6. Krystyna Brzuzy Członek Zarządu
7. Elżbieta Wojciechowska Członek Zarządu

Dodane dnia: 01.07 2020 r.
Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku