WYKŁADY

Protokół dyplomatyczny i savoir vivre - wykł. dr hab. Tomasza Modzelewskiego (05.11.2019 r. cz.1. i 18.02.2020 r. cz.2.).

Wykład bardzo interesujący mówiący o dobrych obyczajach, przestrzeganiu właściwych manier na płaszczyźnie towarzyskiej i zawodowej.


savoir vivre


"Udar mózgu, czynniki ryzyka, objawy" - prelekcja mgr Anny Szypulskiej (04.02.2020).


Udar mózgu


Pani Anna Szypulska nie pierwszy raz podzieliła się z nami swoją wiedzą medyczną. Z przyjemnością i zainteresowaniem słucha się Jej wykładów..
"Oni byli tu przed nami" - prelekcja Marii Ruksimowicz-Skibińskiej (03.12.2019).


3.12.2019


Pani Maria Ruksimowicz-Skibińska jest autorką książki "Oni byli tu przed nami" opowiadającej o losach Mazurów.
Jak rzeki bronią się przed zanieczyszczeniem - wykł. dr inż. Katarzyny Parszuto (19.11.2019).

wyklad_11_11_19


Produkcja żywności, zmiany klimatu, a los naszej planety
- wykł. prof. Stefana Smoczyńskiego - (24.09.2019).Prawa konsumenta - wykł. dr A. Kowalskiej (09.02.2018).

P. Agnieszka zapoznała nas ze zmianami jakie zaszły w prawach konsumenta np.
- w jakim czasie i na jakiej podstawie możemy zwrócić towar lub, że informacje typu "po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się", czy "towar przeceniony nie podlega reklamacji" nie mają mocy prawnej.
Prawa seniora - wykł. St. Brzozowskiego (12.01.2018)

P. Brzozowski jest działaczem Federacji Organizacji Społecznych woj. warmińsko-mazurskiego. FOS-a pomaga osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Dużą zasługą stowarzysznia jest niesienie pomocy osobom starszym poprzez interweniowanie w sytuacjach nieprawidłowości w opiece lekarskiej, warunków w ośrodkach dla seniorów, warunków mieszkaniowych itp.
Nowa polityka senioralna.

wykład dr n. med. Elżbiety Szwałkiewicz z Europ. Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju "Pionier" (10.11.2017)
Radzenie sobie z niepełnosprawnością i niesamodzielnością
w życiu codziennym.


wykład dr n. med. Elżbiety Szwałkiewicz
Uniwersytety trzeciego wieku
jako odpowiedź na potrzeby osób starszych.


Wykład historyka, Krzysztofa Pietrasiewicza.
- pokaż więcej

Prehistoryczne bursztyniarstwo na Żuławach Wiślanych

to temat kolejnego już spotkania z prof. zw. dr hab. Ryszardem Mazurowskim, kierownikiem Zakładu w Instytucie Archeologii Pradziejowej UW.
Senatorowie na obradach i w kuluarach sejmu w XVII.

Dr hab. Adam Korytko z Zakładu Historii Nowożytnej UWM przybliżył nam funkcjonowanie sejmu w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Czy historia ma sens? Wykład dr Piotra Wasyluka ( 08.01.2016 r.)

Dr Wasyluk, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii UWM, powołując się na rozważania filozofów starał się nam uzmysłowić, jak złożonym problemem jest "sens historii".>
Z historii savoir vivre i obyczajności.
Podręczniki Erazma z Rotterdamu i Ignacego Legatowicza.


Wykład dr Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.
Wykład: Finansowanie świadczeń zdrowotnych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

Dr A. Kowalska zapoznała nas z najnowszymi regulacjami prawnymi w zakresie w/w tematu, omawiając szczegółowo, jakie wymogi należy spełniać, by uzyskać zgodę NFZ na świadczenia zdrowotne poza Polską.
Spotkanie z dr Anetą Omelan z UWM - IV 2015 r.

"Atrakcje turystyczne" to hasło tematyczne spotkania. Pani dr przedstawiła ciekawe, a właściwie dziwne miejsca na wypoczynek. - pokaż więcej


Wykład księdza Krzysztofa Bielawnego: "Relacje wyznaniowo-narodowościowe w pow. nidzickim po drugiej wojnie światowej"

Ksiądz Bielawny jest autorem publikacji pt."Nidzica i okolice. Katolicy i ewangelicy po 1945 r." - pokaż więcej


Styczeń 2014 r. - spotkanie z psychologiem Igorem Siedleckim na temat "Sukces wieku dojrzałego"

" Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu " ( B. Franklin ).

Pan psycholog przedstawił nam różne etapy rozwoju psychofizycznego człowieka, skupiając się głównie na drugiej połowie życia. Zachęcał do aktywności fizycznej i umysłowej, by za wcześnie nie zgorzknieć i nie obrazić się na świat.
X 2013 r. - wykład na temat " Pacjencie poznaj swoje prawa "

przygotowany przez studentów V roku prawa UWM pod kierunkiem dr Agnieszki Kowalskiej. - pokaż więcej


27.09.2013 r. - wykład p. Bożeny Chrostowskiej z UWM w Olsztynie na temat "Jak mówić, żeby nas słuchano i jak słuchać, żeby do nas mówiono"

czyli jak kształtować u siebie sztukę komunikacji. Mottem wykładu były słowa Sokratesa "Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali niż mówili".
Maj 2013 r. - spotkanie z prof. archeologii UW p. Ryszardem Mazurowskim

Pan profesor z pochodzenia jest nidziczaninem, tu się urodził i tu chodził do szkoły. Z pasją opowiadał o odkryciach własnej ekipy, ilustrując wykład przeżroczami.
- pokaż więcej


23.11.2012 r. - wykład dr hab. Hanny Ratusznej na temat
"Melancholia w polskiej i europejskiej literaturze i sztuce"


Pani Hanna, nidziczanka, pracownik naukowy UMK w Toruniu prześledziła motywy melancholii od starożytności do czasów współczesnych. Pojęcie to było różnie rozumiane przez twórców w zależności od epoki.
13.10.2012 r. - wykład p. dr Bronarczyk-Pawłowskiej
"Choroby układu pokarmowego"


To, czego dowiedzieliśmy się z interesującego wykładu można zawrzeć w jednym zdaniu - nasza kondycja i zdrowie uwarunkowane są genetycznie ale tryb życia i sposób odżywiania ( to co i jak jemy ) ma największy wpływ na nasze zdrowie.
28.09.2012 r. - wykład prof. Stanisława Brzozowskiego "Prawa seniorów"

28 września prof. St. Brzozowski, pracownik feder. organizacji pozarządowych, dziennikarz Gazety Olsztyńskiej i rzecznik praw ludzi starszych, zapoznał Słuchaczy NUTW z prawami seniorów.
07.04.2011 r. - wykład prof. Tadeusza Iwińskiego "Polskie konstytucje"

Wykład bardzo ciekawy, pełen barwnych anegdot i ciekawostek. Np, że nasza konstytucja zawiera aż 243 artykuły, a amerykańska tylko 7 art. z 27 poprawkami wprowadzonymi w ciągu ostatnich 9 lat, natomiast Wielka Brytania nie posiada wogóle konstytucji. Po wykładzie p. prof. udzielał szczegółowych odpowiedzi na pytania słuchaczy.
09.02.2011 r. - wykład prof. Tadeusza Iwińskiego "O Unii Europejskiej"

Prof. Iwiński, poseł kilku kadencji z Warmii i Mazur, obecnie europoseł, polityk o znacznych dokonaniach, podczas wykładu skoncentrował się na historii UE od początku jej istnienia aż do czasów obecnych.
26.01.2011 r. - wykład dr Agnieszki Kowalskiej "Prawa pacjenta"

Pani Agnieszka, nidziczanka, pracownik naukowy UWM w Olsztynie, zapoznała nas z prawami pacjenta, które dotyczyły leczenia zarówno w kraju, jak i poza granicami
15.09.2010 r. - wykład prof. Ryszarda Góreckiego
"Historia powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego"


Podczas inauguracji nowego roku akademickiego wykład o historii UWM wygłosił jego rektor i senator RP - prof. R. Górecki.
Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku: nutw@nidzica.pl