SPOTKANIA TEMATYCZNE

Rośliny i ich właściwości lecznicze

27.08 2020 r. rozpoczęła się realizacja Projektu " Żyj długo i zdrowo".
Wykład na temat " Rośliny i ich właściwości lecznicze " prowadziła Halina Pyszko.

wyklad2020Senior w internecie

Szkolenie słuchaczy NUTW na temat zagrożeń i bezpiecznego poruszania się w internecie przeprowadziła sierżant A. Popławska z Komendy Policji w Nidzicy.

senior w internecieNidosłuch jako choroba cywilizacyjna XXI w.

szkolenie 5.X.


Zagadnienie to przedstawiła Pani Jolanta Stańczyk z firmy GERS- dobry słuch. Zainteresowani słuchacze NUTW mogli skorzystać z badania drożności i szczelności przewodu słuchowego.


Prelekcja na temat mininalizacji ryzyka wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.

Temat przedstawił z-ca komendanta PSP w Nidzicy p. Zbigniew Słupski. Zagrożeń jest b. dużo ( pożar, porażenie prądem, powódź, zatrucie gazem itp.) ale Prelegent omówił i zilustrował te, z którymi spotykamy się najczęściej.


Jerozolima miasto trzech religii.

Jerozolima, uznawana za centrum świata, to miasto szczególnie ważne dla trzech religi monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Dzięki p. Jadwidze Pilawskiej, która uczestniczyła w wycieczce do Ziemi Św. odbyliśmy wirtualną podróż do tego ciekawego miejsca.


Prelekcja na temat leków generycznych i suplementów diety.

Pani Weryk, mgr farmacji wyjaśniła różnice między lekami oryginalnymi i ich zamiennikami czyli generykami oraz, że nie należy się obawiać zamienników, albowiem mają one działanie b. podobne, a są zdecydowanie tańsze. Natomiast nie można zastępować leków suplementami diety, poniewż są one zwykłymi środkami odżywczymi produkowanymi w postaci tabletek, kapsułek lub proszku, a ich produkcja nie podlega prawu farmaceutycznemu.


Kontrowersje wokół J. Piłsudskiego.

Prelekcję na w/w temat przygotował mgr Tadeusz Danielczyk.


Co powinniśmy wiedzieć o spadkach, darowiznach i testamentach -
spotkanie z dr Agnieszką Kowalską


Losy majątku pozostawionego przez osobę zmarłą regulują przepisy ks. IV Kodeksu Cywilnego oraz w odpowiednim zakresie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. P. Agnieszka szczegółowo i przystępnie omówiła wszystkie zagadnienia.


W maju 2014 r.- narzędzia komunikacji elektronicznej -
prelekcja p. Pawła Klonowskiego


Pan Klonowski jest latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans. Jego działania mają na celu uczenie, inspirowanie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim przekonywanie dotąd nieprzekonanych (np. osób w wieku 50+), do samodzielnych poszukiwań w sieci. Zajęcia prowadzone były metodą pytań i odpowiedzi.
Od stycznia 2013 r.- nowe grupy tematyczne

W styczniu rozpoczęły pracę nowe grupy tematyczne NUTW - pokaż więcej


W lutym 2013 r.- spotkanie z infomatykiem, p. Mariuszem Dobrowolskim

Pan Mariusz skoncentował się na przekazaniu nam podstawowej wiedzy dotyczącej różnych typów komputerów i telefonów komórkowych aby łatwiej nam było z nich korzystać.
W styczniu 2013 r. kol. Grzegorz Busz opowiedział o swojej podróży
na Daleki Wschód


Była to miesięczna podróż z żoną i przyjaciółmi. Dzięki licznym fotografiom i obszernym komentarzom, spędziliśmy czas podziwiając malownicze krajobrazy, poznając kulturę, obyczaje i warunki życia w Malezji, Kambodży, Indonezji i Singapurze.
Kol. Lucyna Denis podzieliła się wrażeniami z podróży do RPA

W interesujący sposób opowiadała, ilustrując zdjęciami, różnice w poziomie życia w dzielnicach białych i kolorowych mieszkańców RPA.
"Jaką twarz ma polityka" spotkanie z dr Beatą Kosibą

P. Beata, nidziczanka, pracownik UWM, mówiła o etyce i moralności w polityce i
czy politycy pamiętają jeszcze, że coś takiego istnieje.
W lutym i marcu 2012 r. prelekcje na temat zdrowia i praw pacjenta

Pani Beata Rapacka (z nidzickiego SANEPID-u) omówiła czynniki mające znaczący wpływ na nasze zdrowie, takie jak: ruch, używki czy środowisko naturalne ale najwięcej czasu poświęciła prawidłowemu odżywianiu.
18.11.2011 r.- spotkanie z p. Barbarą Borową

Pani Barbara Borowa, nidziczanka, rzecznik praw konsumenta, poinformowała słuchaczy o podst. prawach konsumenckich. Zwróciła szczególną uwagę na konieczność dokładnego czytania wszystkich podpisywanych umów i jak nie dać się złapać na marketingowe chwyty.
W listopadzie 2011 r.- spotkanie z policjantami

Policjanci, pp. W. Stępień i D. Jakubowski ostrzegli słuchaczy przed domokrążcami, sprzedającymi usługi lub towary. Nie powinniśmy otwierać drzwi nieznajomym. Przestrzegali również (podając wiele przykładów) przed fałszywymi wnukami proszącymi o pieniądze.
W styczniu 2010 r. spotkanie z lekarzem geriatrą

P. Jabłońska, lek. geriatra, zachęcała słuchaczy do prowadzenia zdrowego trybu życia czyli: odpowiedniego odżywiania się, spacerów na świeżym powietrzu i nie zapominaniu o badaniach profilaktycznych.
Spotkanie z nadleśniczym, p. Andrzejem Sobotką - XII 2009 r.

P. Sobotka w interesujący sposób zaprezentował walory przyrodniczo-krajobrazowe naszego regionu. Uzupełnieniem prezentacji było przedstawienie
przez p. dyr. MGBP, M. Szczepkowską, literatury opiewającej piękno Warmii
i Mazur.
XI 2009 r.- "Jak się uczyć" - spotkanie z p. Zbigniewem Gontarzem

Prowadzący, dyr. Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Olsztynie, objaśniał procesy myślowe uczącego się oraz polecał najlepsze metody przyswajania wiedzy.


Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku: nutw@nidzica.pl