INNE WYDARZENIA


18 października 2018 r. kolejna konferencja

W Centrum Konferencyjnym UW-M w Olsztynie, odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku" (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku").

Fotorelacja w GaleriiKonferencja "Ekologia - Solidarność społeczna - Zrównoważony rozwój" - 24.09.2018 r.

Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym UW-M w Olsztynie w ramach projektu "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości" . Projekt był realizowany przez Min. Nauki i Szkol. Wyższego oraz Radę ds. Społecznych Konfer. Episkopatu Polski. - pokaż więcej

Fotorelacja w GaleriiCykl wykładów i warsztatów organizowanych przez UW-M
dla słuchaczy 13-tu UTW naszego regionu.

Nasz uniwersytet uczestniczył w projekcie międzypokoleniowym
"Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dla Regionu". Był to program realizowany przez UW-M w wyniku wygranego konkursu zorganizowanego przez Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Część wykładów odbywała się w Nidzicy, a te połączone z warsztatami na UW-M w Olsztynie. - pokaż więcej

Fotorelacje w Galerii
Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku: nutw@nidzica.pl