Wg. legendy zawdzięcza swoje powstanie królowi Zygmuntowi Augustowi, który w ten sposób upamiętnił swoją pierwszą schadzkę z Barbarą Radziwiłłówną.
Wielką atrakcją była podróż statkiem po Kanale August. która trwała aż 3 godz. ale również pobyt w legendarnej osadzie - skansenie założonej przez plemię Galindów. Zwiedziliśmy też twierdzę Boyen w Giżycku, zamek w Rynie, cerkiew i klasztor prawosławny w Wojnowie - wsi wielokulturowej i wiele innych atrakcji.