Pierwsza miejscowość jest związana z osobą Zygmunta Krasińskiego. Zwiedziliśmy neogotycki zameczek, w którym obecnie mieści się Muzeum Romantyzmu. Był on prezentem ślubnym, jaki poeta otrzymał od ojca. Obok, na cmentarzu znajdują się groby przyjaciół domu Krasińskich, a prochy poety są złożone w podziemiach kościoła. Miejsca te tworzą romantyczny zespół zaliczany do czołowej grupy zabytkowych zespołów w Polsce. W Ciechanowie odwiedziliśmy średniowieczny zamek.